top of page

Hva er seksuell vold på internett, og hvordan forhindre at det skjer?

Updated: Nov 20, 2023

Hva er seksuell vold på internett?

Seksuell vold på nett refererer til ulike former for uønsket eller tvungen seksuell atferd som skjer via digitale plattformer, som internett og sosiale medier. Her er noen sentrale punkter som beskriver hva seksuell vold på nett kan innebære:

 1. Uønsket seksuell trakassering: Dette inkluderer uønsket seksuell kommunikasjon eller oppførsel på nett, som seksuelle kommentarer, meldinger eller forespørsler om seksuelle tjenester uten samtykke.

 2. Spredning av intime bilder eller videoer: Noen ganger kjent som "hevn-porno" eller "non-consensual pornography," dette innebærer å dele private og intime bilder eller videoer av en person uten deres samtykke, ofte med hensikt å ydmyke eller skade dem.

 3. Grooming: Dette er prosessen hvor en person forsøker å etablere en tillitsforhold med et annet individ på nett for å manipulere dem til å delta i seksuell aktivitet eller å avsløre sensitive informasjoner.

 4. Seksuell utpressing: Dette omfatter trusler om å avsløre intime bilder, videoer eller annen sensitiv informasjon med mindre offeret utfører seksuelle handlinger eller betaler løsepenger.

 5. Online overgrep: Dette kan inkludere tvungen seksuell aktivitet som foregår via videokonferanser, sosiale medier eller andre digitale plattformer.

 6. Stalking: Digital stalking omfatter systematisk forfølgelse av en person online, inkludert overvåking av deres aktiviteter og forsøk på kontakt på en uønsket måte med seksuelle overtoner.

 7. Utnyttelse av barn: Dette er en alvorlig form for seksuell vold på nett, der voksne forsøker å inngå seksuelle forhold med mindreårige eller deler seksuelt eksplisitt materiale som involverer mindreårige.

 8. Seksuell trakassering og overgrep i spill og virtuelle verdener: Noen online spill og virtuelle verdener kan være arenaer der seksuell trakassering og overgrep skjer, inkludert uønsket seksuell oppførsel mot andre spillere.

Seksuell vold på nett kan ha alvorlige konsekvenser for ofrene, inkludert psykiske helseproblemer, sosial isolasjon og personlig sikkerhetsrisiko. Det er viktig å forstå og bekjempe denne formen for overgrep for å skape en tryggere og mer respektfull online miljø.Hvordan forhindre at seksuell vold skjer på nett?

Å forhindre seksuell vold på nett er en viktig prioritet for å skape en tryggere digital verden. Her er noen skritt du kan ta for å bidra til å forhindre seksuell vold på nett:

 1. Vær bevisst om personvern: Beskytt din egen personlige informasjon, inkludert intime bilder og videoer. Unngå å dele slike materialer med personer du ikke stoler på fullt ut.

 2. Sterke passord og to-faktor autentisering: Bruk sterke passord for alle dine online kontoer, inkludert e-post og sosiale medier. Aktiver to-faktor autentisering for ekstra sikkerhet.

 3. Vurder personverninnstillingene: Gjennomgå og juster personverninnstillingene på sosiale medier og andre online plattformer. Begrens tilgangen til dine personlige data og kontrollér hvem som kan se dine innlegg og bilder.

 4. Vær skeptisk til ukjente kontakter: Vær forsiktig med å akseptere venneforespørsler eller kontakte personer du ikke kjenner personlig. Mange overgripere kan operere under falske identiteter.

 5. Rapporter uønsket oppførsel: Hvis du blir utsatt for seksuell vold eller uønsket trakassering online, rapporter det til plattformens administratorer eller til rettshåndhevelse om nødvendig.

 6. Hold bevis: Hvis du blir utsatt for uønsket trakassering eller overgrep, lag sikkerhetskopi av meldinger, bilder eller annet bevismateriale som kan være viktig for en etterforskning.

 7. Vær en støtte for andre: Hvis noen du kjenner opplever seksuell vold online, tilby din støtte og oppmuntring. Oppfordre dem til å rapportere overgrepene og søke hjelp om nødvendig.

 8. Økt bevissthet: Del informasjon om seksuell vold online i dine sosiale medier for å øke bevisstheten om problemet. Bruk din stemme til å oppfordre til respekt og trygghet online.

 9. Kjenn dine rettigheter: Bli kjent med lovene og retningslinjene i ditt område angående seksuell vold og overgrep online. Dette kan hjelpe deg med å forstå hva som er ulovlig og hvordan du kan beskytte deg selv.

 10. Søk hjelp når det trengs: Hvis du er offer for seksuell vold online, ikke nøl med å søke hjelp fra rettshåndhevelse, krisesentre eller støttegrupper som spesialiserer seg på dette området.

Med bevissthet, forebygging og støtte kan vi bidra til å skape en tryggere og mer respektfull digital verden.


Del gjerne!Comentarios


bottom of page