top of page

NRK 07.02.2024. Tiltak mot økende voldtektstall:

I Oslo viser rapporter at seksuelle overgrep økt med en oppsiktsvekkende 70% de siste ti årene, med en betydelig økning blant aldersgruppen 14 til 19 år, hovedsakelig blant unge jenter. 

Dr. Martine Rostadmo, en ledende ekspert ved Overgrepsmottaket i Oslo, bemerker at ofrene har uttrykt ekte frykt for livet sitt, en følelse som mange ungdommer deler når de føler seg dårlig rustet til å navigere i grensesnitt og samtykke i dagens hyperseksualiserte kultur.


Bjørn Guldvog, direktør for helse i Norge, understreker behovet for et kollektivt svar fra foreldre, lærere og beslutningstakere for å adressere denne flerdimensjonale problemstillingen effektivt. Han legger vekt på skolenes og helsetjenestenes avgjørende rolle i å tilby støtte og veiledning til sårbare individer, samtidig som han argumenterer for økt bevissthet og forebyggende tiltak.


Stiftelsen Never Walk Alone skal øke kunnskapen og kompetansen om vold og seksuelle overgrep mot kvinner hos unge, foreldre og skoler. Stiftelsen Never Walk Alone bidrar ved å utvikle et opplæringsprogram om vold og voldtekt i Norge der målgruppen er ungdomsskoler, elever og foreldre.  Det er et stort behov for å øke bevisstheten, drive informasjonskampanjer, tilby opplæringsprogram i samarbeid med ungdomsskoler, elever og foreldre for å skape et samfunn der vold og voldtekt ikke blir akseptert. 


Monica Sydgård, leder for Redd Barnas Norgesprogram understreker det presserende behovet for regjeringsinngrep og forbedrede seksualundervisningsprogrammer som utfordrer skadelige stereotyper som opprettholdes av lett tilgjengelig og ofte voldelig pornografi.


Stiftelsen fokuserer på å forebygge og forhindre vold og voldtekt ved å kombinere ulike metoder for forebygging,støtte, teknologi og samarbeid. Never Walk Alone skal bidra til å skape en mer effektiv og bærekraftig løsninger som kan gjøre en reell forskjell i samfunnet ved å: 


1. Spre kunnskap og øke kompetansen om vold og voldtekt:  Never Walk Alone harsom mål å informere og øke kunnskapen i samfunnet om vold og voldtekt. Dette omfatter opplæringsprogrammer, workshops, foredrag, seminarer og kampanjer for å øke bevisstheten rundt disse problemene. 


2. Bidra til en tryggere hverdag for unge:  Never Walk Alone ønsker å skape et tryggere miljø og redusere risikoen for vold og voldtekt. Dette innebærer å tilby støttetjenester som er spesielt tilpasset deres behov. 


3.Holdningsendring i virksomheter og samfunnet:  Never Walk Alone jobber for å påvirke holdninger og atferd knyttet til vold og voldtekt. Dette innebærer å samarbeide med virksomheter for å implementere retningslinjer og opplæringsprogrammer om forebygging av vold og voldtekt,samt å jobbe med samfunnet generelt for å fremme respekt, likestilling og trygge omgivelser. 


4. Engasjere unge, elever,foreldre og skoler:  Never Walk Alone ønsker å engasjere ulike grupper i samfunnet for å skape en bredere bevegelse for endring. Dette innebærersamarbeid med skoler og foreldre for å tilby informasjon, foredrag og digitale verktøy i kampen mot vold og voldtekt. 


Referanser:

Her er innslaget fra nyhetene kl 19 onsdag 07.02.2024:Stiftelsen jobber for å skape et tryggere og mer inkluderende samfunn for alle og inviterer deg til å bli med i kampen mot vold og seksuelle overgrep.
Comments


bottom of page