top of page

Støtt oss i kampen mot vold og voldtekt

Updated: Nov 9, 2023

Pengene går til: Utvikle opplæringsprogram om vold og voldtekt i ungdomsskoler i Norge.

"Jeg har personlig fått erfare hvordan konsekvensene av slike hendelser er og hvor ødeleggende det kan være. Depresjoner, angst og PTSD ble hverdagen min i flere år. Og jeg vil hindre at dette skjer med andre." -Charlen Larsen

Støtt oss i den viktige kampen mot vold og voldtekt i Norge!

  • 1 av 3 kvinner i Norge blir utsatt for vold.

  • 1 av 5 kvinner blir voldtatt i løpet av livet.

  • 50% av disse før de er 18 år, viser en offentlig rapport fra februar i år.

  • 50% av alle menn vil oppleve å bli utsatt for alvorlig vold etter fylte 18 år.

Ifølge statistikk, så har både du og jeg 2-3 personer blant familie og venner som har blitt eller kommer til å bli voldtatt. Konsekvensene av vold og voldtekt er selvskading, depresjoner, angst, rus, selvmordstanker og i verste tilfelle selvmord. Slik kan vi ikke ha det!

VISJONEN TIL STIFTELSEN Stiftelsen Never Walk Alone ble stiftet med en visjon om å forebygge og forhindre vold og voldtekt for å skape et tryggere samfunn for alle. Stiftelsen er et initiativ startet av Charlen Larsen, en dedikert gründer som personlig har opplevd de ødeleggende konsekvensene av voldtekt. Charlen Larsen er kjent fra blant annet VG, TV2 God Morgen Norge, Finansavisen og andre nasjonale og internasjonale medier gjennom sin historie.

Historien om Charlen Larsen er en inspirerende reise som har ført til et kraftfullt engasjement for å forhindre og forebygge vold og voldtekt. Etter å ha opplevd en traumatisk hendelse i sitt eget liv, bestemte Charlen Larsen seg for å snu smerten til styrke og ta initiativ til en positiv forandring. Stiftelsen har som visjon å skape et tryggere og mer rettferdig samfunn ved å forebygge og forhindre slike overgrep. Vårt arbeid er basert på en sterk misjon om å øke kunnskap og bevissthet om vold og voldtekt, og å drive holdningsskapende arbeid som kan legge grunnlaget for en samfunnsendring. Noen av støttespillerne er blant annet Trine Lise Olsen, Marco Elsafadi og John Christian Elden. - Informasjon og kunnskap kan bidra til å fremme positive holdninger og verdier som fremmer trygghet og respekt.


Vårt fokusområdet med innsamlingen: Vi har fokus på forebyggende tiltak i ungdomsskolene i Norge og skal utarbeide opplæringsprogram, foredrag og digitalt innhold for bruk i undervisningen og mot foreldre. Vi ønsker å øke kunnskap blant ungdom og foreldre om vold og voldtekt og dets konsekvenser, sier Charlen Larsen.

Vårt prosjekt om opplæring i ungdomsskolen for å forhindre og forebygge vold og voldtekt gir en omfattende oversikt over temaene som kan dekkes. Opplæringsprogrammet legger vekt på å tilpasse innholdet til målgruppen, inkludere interaktivitet og oppmuntre til deltakernes engasjement. Hver modul inneholder en rekke ressurser og aktiviteter for å gi deltakerne en grundig forståelse av emnet. Temaene inkluderer definisjoner og former for vold og voldtekt, samtykke, tegn på vold og voldtekt, risiko- og beskyttelsesfaktorer, forebyggingsstrategier, ansvar og handling, kulturell endring, psykologiske aspekter, teknologi og digital sikkerhet, juridiske aspekter, tiltak på skolen, samt evaluering og oppfølging. Dette opplæringsprogrammet tar sikte på å gi elevene kunnskap, ferdigheter og bevissthet om viktige spørsmål knyttet til vold og voldtekt.

Vi har satt i gang en Spleis for å utarbeide dette sammen med blant andre Trine Lise Olsen, som i en kritikerrost årrekke bak seg har inspirerti norsk teater og på norsk TV, og inspirerer nå i et nytt, ærlig foredrag om sin egen oppvekst – og det å snu en dårlig start på livet.

  • Tøft, ærlig og direkte budskap, formidlet med humor.

  • Kritikerrost formidler med lang erfaring fra scenen

Vi skal samarbeide med, som skal tilby opplæring og samarbeide med ungdomsskoler, elever og foreldre for å skape et samfunn der vold og voldtekt ikke blir akseptert. Vi håper du vil være med å støtte oss!


Støtt oss i vårt arbeid her:Commentaires


bottom of page