top of page

Stiftelsen Never walk alone

Updated: Nov 7, 2023


Stiftelsen Never Walk Alone er lansert med en visjon om å bekjempe vold og voldtekt for å skape et tryggere samfunn for alle. Stiftelsen er et initiativ startet av Charlen Larsen, en dedikert gründer som har personlig opplevd de ødeleggende konsekvensene av voldtekt.

Never Walk Alone har som overordnet mål å spre kunnskap, øke kompetansen og bidra til en holdningsendring når det gjelder vold og voldtekt. Gjennom opplæringsprogrammer, workshops, seminarer og informasjonskampanjer vil stiftelsen arbeide for å informere og utdanne samfunnet om vold og voldtekt, samt bidra til å skape tryggere omgivelser for unge kvinner.

Historien om Charlen Larsen er en inspirerende reise som har ført til et kraftfullt engasjement for å forebygge og forhindre vold og voldtekt. Etter å ha opplevd en traumatisk hendelse i sitt eget liv, bestemte Charlen seg for å snu smerten til styrke og ta initiativ til en positiv forandring. Charlen har brukt sin personlige erfaring som en drivkraft for å utvikle banebrytende trygghets- og sikkerhetsfunksjoner gjennom den anerkjente bSafe-appen. Med denne appen kan brukere få øyeblikkelig tilgang til viktige sikkerhetsfunksjoner og nødvendig hjelp i nødsituasjoner. Dette har bidratt til å redde liv og gi folk verktøyene de trenger for å føle seg trygge og beskyttet. Gjennom stiftelsen Never Walk Alone ønsker Charlen Larsen å utvide innsatsen mot vold og voldtekt ved å spre kunnskap, øke bevisstheten og engasjere samfunnet. Stiftelsen har som mål å tilby opplæringsprogrammer, workshops, seminarer og kampanjer for å informere og utdanne mennesker om voldtekt og hvordan man kan forebygge det. Videre vil stiftelsen engasjere og samarbeide med næringslivet, skoler, media og politiske myndigheter for å påvirke holdninger og skape endring og et tryggere samfunn for alle. - Vi har et felles ansvar for å ta tak i problemet med vold og voldtekt. Jeg har sett og følt konsekvensene på nært hold, og det har drevet meg til å handle, uttaler Charlen Larsen.

- Jeg ønsker å skape en bevegelse for endring, der alle kan være trygge. Sammen kan vi skape en kultur med respekt, sikkerhet og likestilling, sier Larsen.

Gjennom samarbeid med ambassadører, partnere og sponsorer vil stiftelsen jobbe for å påvirke holdninger og atferd, samt fremme respekt, likestilling og trygge omgivelser. Never Walk Alone-stiftelsen oppfordrer alle til å bli med på dette viktige arbeidet for å skape endring og bekjempe vold og voldtekt.


Ønsker du å bli en del av vårt ambassadør-team? Ta kontakt herComments


bottom of page