top of page

Vold og voldtekt statistikk i Norge

Ni år etter den første nasjonale omfangsstudien av vold og overgrep i Norge, viser en ny omfangsstudie fra NKVTS høy forekomst av alvorlig fysisk vold, partnervold og seksuelle overgrep. Seksuelle overgrep, stalking, fysisk vold i voksen alder, alvorlig partnervold, og vold og overgrep i nære relasjoner rammer kvinner i langt større grad menn.  • 1 av 3 kvinner i Norge blir utsatt for vold.

  • 1 av 5 kvinner blir voldtatt i løpet av livet.

  • 50% av disse før de er 18 år, viser en offentlig rapport fra februar i år.

  • 50% av alle menn vil oppleve å bli utsatt for alvorlig vold etter fylte 18 år.

Ifølge statistikk, så har både du og jeg 2-3 personer blant familie og venner som har blitt eller kommer til å bli voldtatt.


Konsekvensene av vold og voldtekt er selvskading, depresjoner, angst, rus, selvmordstanker og i verste tilfelle selvmord.

Slik kan vi ikke ha det!


Støtt oss i kampen for å forebygge og forhindre vold og voldtekt!

Comments


bottom of page