top of page
iStock-1188704402.jpg

Velkommen til stiftelsen

Never Walk Alone

Vi jobber for å forhindre vold og overgrep!

Gradient bakgrunn

1 av 3 kvinner blir utsatt for vold.

Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt.

Portrettbilde av Charlen Larsen

Jeg ble voldtatt da jeg var 16 år. Livet falt sammen på alle mulige måter, og ikke bare for meg, men alle rundt meg. Personen jeg en gang var ble knust i tusen biter og det føltes ut som om jeg aldri skulle få samlet disse bitene igjen. Depresjon, angst, selvmordstanker og selvmordsforsøk ble hverdagen. Det var en kamp som varte i nærmere ti år før bitene falt på plass og jeg kunne stå ordentlig og stødig på beina igjen. Men nå er jeg her og det føles ut som et nytt liv. Nå er jeg klar til å hjelpe andre ved å forebygge og forhindre vold og voldtekt.

- Charlen Larsen 💜

Stiftelsen

Gjennom stiftelsen Never Walk Alone ønsker Charlen Larsen å utvide innsatsen mot vold og voldtekt ved å spre kunnskap, øke bevisstheten og engasjere samfunnet. Stiftelsen har som mål å tilby opplæringsprogrammer, workshops, seminarer og kampanjer for å informere og utdanne mennesker om voldtekt og hvordan man kan forebygge det. Videre vil stiftelsen engasjere og samarbeide med næringslivet, skoler, media og politiske myndigheter for å påvirke holdninger og skape et tryggere samfunn for alle.
 

Logoen til Never walk alone symboliserer frihet for kvinner

Stiftelsen Never Walk Alone har en logo som symboliserer frihet og selvstendighet for kvinner. Sommerfuglen representerer empowerment og en transformasjon, der kvinnen endelig kan bryte fri fra tidligere begrensninger på deres vei mot trygghet og frihet. 

Johannes Ørbeck-Nilsen, lege, filosof, fagekspert og foredragsholder:

- Never Walk Alone vil gjennomføre et svært viktig forbyggende arbeid når det kommer til trakassering, seksuelle overgrep, vold og voldtekt av kvinner. Gjennom innhenting og kvalitetssikring av faglig innhold til fysisk og psykisk helse, kan dette formidles gjennom ulike foredrag, workshops og opplæringsprogram.»

Johannes-Ørbeck-Nilssen

- For å effektivt forebygge trakassering, seksuelle overgrep, vold og voldtekt av kvinner, er det vesentlig å igangsette tiltak som skaper økt bevissthet og holdningsendringer. Dette er noe Never walk alone har planer om å gjennomføre gjennom formidling av kvalitetssikret faglig informasjon og personlige erfaringer.

Stiftelsen har fått bSafe Group AS som sin hovedsponsor. 

Stiftelsen får bSafe, en av verdens beste personlige trygghets-applikasjoner til fri rådighet for våre partnere.

 

"Samarbeidet styrker vårt mål om å fremme trygghet og sikkerhet for enkeltpersoner og forebygge og forhindre vold og voldtekt."  

bsafe app sos

bsafe-appen

bSafe er den beste sikkerhetsappen for deg, dine venner og familie. 

bottom of page