top of page

Om stiftelsen Never walk alone

Vi jobber for å forebygge og forhindre vold og voldtekt.

Stiftelsen Never Walk Alone er lansert med en visjon om å bekjempe vold og voldtekt for å skape et tryggere samfunn for alle. Stiftelsen er et initiativ startet av Charlen Larsen, en dedikert gründer som har personlig opplevd de ødeleggende konsekvensene av voldtekt.

 

Historien om Charlen Larsen er en inspirerende reise som har ført til et kraftfullt engasjement for å forebygge og forhindre vold og voldtekt. Etter å ha opplevd en traumatisk hendelse i sitt eget liv, bestemte Charlen  seg for å snu smerten til styrke og ta initiativ til en positiv forandring.

 

Never Walk Alone har som overordnet mål å spre kunnskap, øke kompetansen og bidra til en holdningsendring når det gjelder vold og voldtekt mot kvinner.  

Gjennom stiftelsen Never Walk Alone ønsker Charlen Larsen å utvide innsatsen mot vold og voldtekt ved å spre kunnskap, øke bevisstheten og engasjere samfunnet. 

 

Stiftelsen har som mål å tilby opplæringsprogrammer, workshops, seminarer og kampanjer for å informere og utdanne mennesker om vold og voldtekt og hvordan man kan forebygge det. Videre vil stiftelsen engasjere og samarbeide med næringslivet, skoler, media og politiske myndigheter for å påvirke holdninger og skape endring og et tryggere samfunn for kvinner.

bottom of page