top of page

Ønsker du å være med å bidra til en tryggere hverdag for kvinner?

  Du kan gi støtte som privatperson eller bedrift, engangsbeløp eller månedsbeløp.

Vi jobber for å forebygge og forhindre vold og voldtekt. (1).png

Ved å støtte oss bidrar du til å :

1. Utvikle og forbedre eksisterende programmer og tiltak: Midlene skal brukes til å videreutvikle og forbedre eksisterende programmer og tiltak for å støtte overlevende, drive bevisstgjøring og forebygging av vold og voldtekt. Dette kan inkludere økt tilgjengelighet av ressurser, forbedret teknologi og utvidede tjenester.

 

2. Utvide virkningen og rekkevidden av stiftelsen: Med økt finansiell støtte kan stiftelsen nå ut til flere mennesker som er berørt av vold og voldtekt. Dette kan inkludere å utvide deres geografiske rekkevidde, nå ut til ulike samfunnsgrupper og øke bevisstheten om problemet på nasjonalt og internasjonalt nivå.

 

3. Styrke samarbeid og partnerskap: Midlene skal brukes til å etablere og styrke samarbeid og partnerskap med andre relevante organisasjoner, myndigheter og næringslivet. Dette vil bidra til å bygge et solid nettverk, utveksle beste praksis og utvide stiftelsens innflytelse og påvirkning.

 

4. Øke kapasiteten og bærekraften: Midlene skal også investeres i å bygge en solid infrastruktur for stiftelsen, inkludert ansatte, frivillige og administrative ressurser. Dette vil bidra til å styrke organisasjonens kapasitet til å opprettholde og utvide sitt arbeid på lang sikt.

Velg ønsket eller valgfritt beløp via vipps

vipps logo
kr

Takk for donasjonen!

QR-Kode NeverWalkAlone

Gi støtte på mobilregningen

logo inverted

Støtt oss med mobilregningen!

 

Ønsker du å støtte oss fast hver måned
Månedling donasjon:

SEND SMS: kodeord “NWAFAST beløp” til 2002

(Du kan når som helst avslutte donasjon)

 

Ønsker du å støtte oss med en enkel donasjon

SEND SMS: “NWA beløp” til 2002

Eksempel: NWA 199 til 2002

Gavekonto: 1506 9429 235

Støtt oss via kontonummer

Opp med hendene

Never Walk Alone...

Skal øke kompetansen og drive holdningsskapende arbeid om vold og voldtekt mot kvinner hos barn, unge, foreldre, skoler, virksomheter og politiske myndigheter.

 

Skal gi grunnlag for handlingskompetanse og samfunnsendring, blant barn, unge, foreldre, virksomheter og politiske myndigheter.

Skal forebygge, forhindre og håndtere vold og voldtekt.

Skal dokumentere vold og voldtekt mot kvinner slik at en lettere tør å anmelde, søke hjelp og få gjerningsmenn dømt.

bottom of page