top of page

"RespektGrenser" kampanjen!

"RespektGrenser" - Bevissthetskampanje mot Vold og Voldtekt.

Vi tror på et samfunn der alle kan leve uten frykt for vold og overgrep. "RespektGrenser" er ikke bare en kampanje, det er et løfte om å skape et tryggere og mer respektfullt samfunn for alle. Grensesetting Er Styrke, Ikke Svakhet!


🌈 Hva er "RespektGrenser"? 🌈

"RespektGrenser" er et opprop for samtykke, respekt og sikkerhet. Vi ønsker å belyse viktigheten av å anerkjenne, forstå og respektere hverandres grenser. Vold og voldtekt er ikke akseptable handlinger, og vi mener at ingen skal oppleve frykt eller smerte som følge av andres overtramp.


🤝 Vårt Løfte: 🤝

Vi lover å spre bevissthet, utdanne, og inspirere til handling. Sammen kan vi skape en kultur der respekt er fundamentet, og grenser blir hellige.


🔗 Hvordan Du Kan Delta: 🔗

  1. Del Ditt Løfte: Del dine personlige løfter om å respektere grenser og støtte kampanjen. Bruk hashtaggen #RespektGrenser for å bli en del av bevegelsen.

  2. Utdeling av Informasjon: Del våre plakater på sosiale medier. Jo flere som deler, jo sterkere blir stemmen vår.

  3. Støtte Overlevende: Vis støtte til de som har overlevd vold eller voldtekt. Ingen skal føle seg alene, og sammen kan vi bygge et fellesskap som bryr seg.

💙 La Oss Skape Endring Sammen: 💙

"RespektGrenser" er ikke bare en kampanje; det er et kall til handling. La oss sammen arbeide for et samfunn der grensene respekteres, samtykke er grunnleggende, og vold og voldtekt blir utryddet. Vi er sterke sammen, og vi er dedikert til å skape en tryggere og mer respektfull fremtid.


Sammen kan vi skape endring.


Kampanjebilder kan brukes og deles fritt

(høyreklikk og lastned)


respektGrenser

#respektGrenser

#respektGrenser

#respektGrenser

#respektGrenser


Comments


bottom of page